Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Jesteś tutaj:

Home > Uroczysto ...

Uroczystość wręczenia odznaki

Uroczystość wręczenia odznaki

W sobotę 13 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyła się uroczystość nadania odznaki "Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu" przyznanej przez Ministra Zdrowia. Odznaczonych zostało 120 krwiodawców, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi.
Odznaki z upoważnienia Ministra Zdrowia wręczała Pani Anna Jaźwińska-Curyłło Dyrektor ds. medycznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku
Gratulacje przekazali: Pani Agnieszka Kapała-Sokalska - Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego oraz Pan Piotr Kryszewski Z-ca Prezydenta Gdańska.
️Wszystkim odznaczonym Krwiodawcom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie w ideę honorowego krwiodawstwa oraz ratowanie zdrowia i życia ludzkiego.
Szczegóły dot. przyznawania odznaki dostępne są naszej stronie, w zakładce "przywileje krwiodawców"
https://krew.gda.pl/przywileje-krwiodawcow,295,pl.html