Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Kto może zostać dawcą

Zostań honorowym krwiodawcą

Dlaczego warto zostać krwiodawcą i jak rozpocząć oddawanie krwi?

 • Krew jest lekiem, którego niczym nie można zastąpić.
 • Podawana jest w stanach zagrożenia życia.
 • Najnowocześniejsze i najbardziej skomplikowane zabiegi operacyjne nie byłyby możliwe do wykonania, gdyby nie było krwi.
 • Jedynym źródłem krwi są zdrowi ludzie, którzy rozumieją, że oddanie krwi jest bezcenne
 • Oddając krew możesz sobie wyobrazić, że dzięki Twojemu cennemu darowi krwi czyjeś życie zostanie uratowane. Osoba, która otrzyma Twoją krew pozostanie nieznana, ale pamiętaj że ona też jest czyimś przyjacielem, rodzicem lub krewnym.

Jeżeli:

 • jesteś osobą pełnoletnią, a nie przekroczyłeś 60-tego roku życia
 • czujesz się zdrowy
 • ważysz nie mniej niż 50 kg
 • pragniesz pomóc drugiemu człowiekowi
 • nie wystąpiły u Ciebie przyczyny powodujące dyskwalifikację czasową lub stałą ( przyczyny dyskwalifikacji czasowej i stałej - patrz niżej)

 

To:

 • zjedz lekki, niskotłuszczowy posiłek,
 • wypij ok. 1 litra wody
 • zabierz dokument ze zdjęciem i numerem PESEL, pozwalającym na stwierdzenie tożsamości
 • zgłoś się do Rejestracji w siedzibie naszego Centrum w Gdańsku lub znajdź nas podczas jednej z wielu akcji wyjazdowych

Kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi jest obowiązany znać język polski w stopniu umożliwiającym wypełnienie kwestionariusza dawcy krwi, przeprowadzenie badania kwalifikacyjnego i wywiadu medycznego bez udziału osób trzecich ( art.16  pkt 1  "Ustawa o publicznej służbie krwi" - Stan prawny aktualny na dzień: 04.10.2023  Dz.U.2023.0.318 t.j. - Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi)

Pamiętaj!

   Nie narażaj na ryzyko zakażenia groźnymi czynnikami zakaźnymi pacjentów leczonych krwią, jeżeli przez ryzykowne zachowania sam/a naraziłeś się na to niebezpieczeństwo.

   Oddana przez Ciebie krew zostanie zbadana, aby stwierdzić, czy jesteś zakażony/a wirusem HIV, wirusem zapalenia watroby typu B (HBV), wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) lub krętkiem bladym (wywołujacym kiłe).

   Jeżeli którykolwiek test wypadnie dodatnio (co może wskazywac na zakażenie), krew nie zostanie wydana do lecznictwa. Jednak pomiędzy momentem zakażenia a możliwością wykrycia drogą badań laboratoryjnych upływa pewien czas zwany okienkiem diagnostycznym. Krew pobrana w tym okresie może być źródłem zakażenia, chociaż testy laboratoryjne są jeszcze ujemne (nie wykazują zakażenia)

Nie oddawaj krwi, jeżeli przez ryzykowne zachowania naraziłeś/aś się na niebezpieczeństwo ( ryzykowne zachowania - patrz Dyskwalifikacja czasowa)

 

Dyskwalifikacja czasowa

 • Szczepienia - czas uzależniony od rodzaju podanej szczepionki ale:
  -szczepionka WZW typ B - 14 dni,
  -szczepionka WZW typ A, - 14 dni (jeżeli nie było ekspozycji na zakażenie),
 •  szczepienia -np. grypa, tężec,kleszczowe zapalenie mózgu, wścieklizna (przy braku ekspozycji na zakażenie)  48h 
 • szczepienia (tzw. żywe szczepionki takie jak ospa,odra, rotawirus) - 4 tygodnie 
 • Szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 - 14 dni                                                                                                                                                                                                                           
 • 7 dni po usunięciu zęba i leczeniu kanałowym,
 • 4 miesiące - wszczepienie implantu i inne zabiei chirurgiczne u stomatologa
 • 24 godziny po leczeniu ubytku, usunięciu kamienia oraz wizycie u higienistki stomatologicznej
 • 2 tygodnie od zakończenia leczenia - Grypa, infekcje grypopodobne, przeziębienie, gorączka powyżej 38 stopni C, zażywanie antybiotyku 
 • 28 dni - Pobyt w krajach, w których istnieje możliwość zakażenia wirusem Zachodniego Nilu, wirus Denga, wirus Chikungunya  bez objawów chorobowych, Wirus Zika
 • 4 miesiące po wykonaniu tatuażu, kolczykowania, zabiegu kosmetycznego z naruszeniem powłok skórnych
 • 4 miesiące po zabiegu operacyjnym, badaniu endoskopowym, gastroskopii, endoskopii, artroskopii , z wyjątkiem zabiegu bariatrycznego (2 lata)
 • W okresie ciąży i 6 miesięcy po porodzie (po poronieniu) nie możesz oddawać krwi
 • 4 miesiące od pobytu w zakładzie karnym, domu poprawczym, areszcie 
 • 2 tygodnie - tylko w trakcie przyjmowania dawek podtrzymujących, 14 dni po przyjęciu dawki, 14 dni przed kolejną dawką
 • 6 miesięcy po przetoczeniu krwi i jej składników.
 • 4 miesiące od bliskiego kontaktu (zwłaszcza w warunkach domowych) z chorym na WZW typ B i C 
 • 6 miesięcy od powrotu z krajów, w których istnieje ryzyko zarażenia malarią pobyt krótszy niż 6 miesięcy( link do strony z informacjami czy w danym kraju występuje malaria - https://www.cdc.gov/malaria/travelers/country_table/a.html )
 • Leki – w zależności od rodzaju leku i schorzenia.
 • Rzeżączka - w trakcie choroby i 4 miesiące od zakończenia leczenia
 • Mononukleoza zakaźna - 6 miesięcy od zakażenia
 • Ryzykowne zachowania – kontakty seksualne z nowym partnerem - dyskwalifikuje na 4 miesiące.
 • Zbyt niski ciężar ciała - poniżej 50 kg lub znaczna dysproporcja pomiędzy wzrostem a ciężarem ciała ( ocena BMI)

Ryzyko stwarzają:

 1. wcześniej lub aktualnie stosowane narkotyki w postaci zastrzyków.
 2. kontakty seksualne z osobami stosującymi narkotyki w postaci zastrzyków.
 3. kontakty seksualne z wieloma partnerkami/partnerami.
 4. kontakty seksualne z partnerem/partnerką, których znasz od niedawna.
 5. kontakty seksualne w celu zarobkowym.
 6. kontakty seksualne z osobami, u których testy w kierunku AIDS, kiły lub żółtaczki zakaźnej B lub C wypadły dodatnio.
 7. nadużywanie alkoholu, stosowanie substancji psychoaktywnych.

 

Na stałe dyskwalifikują:

1. Choroby zakaźne:

 • żółtaczka zakaźna (WZW B, WZW C ), 
 • nosicielstwo wirusa HIV oraz zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS),
 • zakażenie HTLV, babeszjoza, gorączka Chagasa (Trypanosoma cruzi), promienica, tularemia,Kala Azar (leiszmanioza trzewna),przewlekła postać gorączki Q, kiła. 
 • Gąbczaste zwyrodnienie mózgu – TSE (np. Choroba Creutzfelda-Jakoba), osoby u których wykonano przeszczep rogówki lub opony twardej, leczone preparatami z ludzkich przysadek; osoby przebywające powyżej 6 miesięcy na terenie Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii w okresie od 1980-1996; osoby które  na wyżej wymieniowym terenie otrzymały przetoczenie krwi lub jej składników po 1980 roku.

2. Choroby przewlekłe:

 • układu krążenia, np.: wady serca, niewydolność krążenia, choroba wieńcowa, znacznego stopnia miażdżyca, stan po zawale mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu serca
 • układu nerwowego np. kiedykolwiek rozpoznana padaczka, guz mózgu, przebyty udar, stwardnienie rozsiane, 
 • układu pokarmowego :celiakia (w przypadku leczenia immunosupresyjnego), wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna
 • układu oddechowego, np. cięzka postać astmy, POCHP, rozedma, pylica, rozystrzenie oskrzeli, przewlekła postać sarkoidozy
 • układu moczowo-płciowego i nerek, np. przewekła choroba nerek, torbielowatość nerek
 • układu immunologicznego, np. wrodzone i nabyte niedobory odporności, 
 • układu endokrynnego, np. cukrzyca (jesli jest leczona insuliną); choroby tarczycy (choroba Gravesa-Brasedowa) 
 • choroby krwi i układu krwiotwórczego, np. białaczka , chłoniak, zespół mielodysplastyczny, małopłytkowość, nadpłytkowość, czerwienica prawdziwa, hemofilia, skazy krwotoczne
 • choroby skóry np. łuszczyca uogólniona i stawowa, sclerodermia, bielactwo nabyte (z chorobami współistniejącymi)
 • choroby układowe np. kolagenozy, toczeń trzewny, twardzina układowa
 • nowotwory złośliwe,

3. Wstrząs anafilaftyczny

4. Biorcy ksenoprzeszczepu ( przeszczep tkanek odzwierzęcych)

5. Poważne zaburzenia psychiczne i które mogą zwiększyć ryzyko wystapienia niepożądanych reakcjiv u dawcy i biorcy.

6. Każdy przypadek stosowania domięśniowo lub dożylnie leków, które nie zostały przepisane przez lekarza ( testosteron)