Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Pobyt poza terenem Polski

Sytuacja epidemiologiczna na świecie

AKTUALIZACJA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ z dnia 28.05.2021r.:
Zgodnie z zaleceniami ECDC, GIS oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, w związku z występowaniem na tych terenach zakażenia SARS-CoV-2 osoby powracające z następujących terenów są dyskwalifikowane na 10 dni od daty powrotu do Polski:

 

1.Wszystkie kraje znajdujące się poza obszarem Unii Europejskiej

 2. Poniższe kraje Unii Europejskiej:

- Dania,
- Holandia,
- Litwa,
- Łotwa,
- Szwecja.

Wszystkich Dawców prosimy o to żeby obserwowali swój stan zdrowia i w przypadku gdy wystąpią objawy infekcji (stan podgorączkowy, gorączka, kaszel, katar, zaburzenia smaku i węchu) prosimy o niezgłaszanie się do Centrum.

Dbajcie o siebie, myjcie i dezynfekujcie ręce i noście maseczki