Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Dla pielęgniarek i położnych

Dla pielęgniarek i położnych

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną związaną z infekcjami SARS-CoV-2 RCKiK w Gdańśku uruchamia począwszy od listopada 2020 r. szkolenia podstawowe i uzupełniające dla pielęgniarek i położnych z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa w trybie on-line na platformie Microsoft Teams 

Minister Zdrowia wydał rozporządzenie wydłużające ważnośc szkoleń - treść aktu prawnego znajduje się w linku poniżej.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000536/O/D20200536.pdf

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku prowadzi szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników – Dz. U. rok 2017 pozycja 1026.

 

Terminy  szkoleń w zakresie podstawowym:
 • 23 - 24 styczenia 2023 godz. 15.45 - lista zamknięta
 • 30 - 31 marca 2023 godz. 15.45 - lista otwarta

Koszt szkolenia podstawowego - 180 PLN  od uczestnika.

 

Terminy szkoleń w zakresie uzupełniającym:
 • 16 stycznia 2023 godz. 15.45 - lista zakmnięta
 • 6 lutego 2023 godz. 15.45 - lista zamknięta
 • 17 lutego 2023 godz. 15.45 - lista zamknięta
 • 6 marca 2023 godz. 15.45 - lista zamknięta
 • 20 marca 2023 godz. 15.45 - lista zamknięta
 • 21 kwietnia 2023 godz. 15.45 - lista zamknięta
 • 28 kwietnia 2023 godz. 15.45 - lista zamknięta
 • 12 maja  2023 godz. 15.45 - lista otwarta
 • 22 maja 2023 godz. 15.45 - lista otwarta
 • 31 maja 2023 godz. 15.45 - lista otwarta
 • 5 czerwca 2023 godz. 15.45 - lista otwarta
 • 16 czerwca 2023 godz. 15.45 - lista otwarta

Koszt szkolenia uzupełniającego - 120 PLN od uczestnika. 

 

Kontakt

Pielęgniarki i Położne zainteresowane  proszone są o zgłaszanie chęci uczestnictwa do Pielęgniarki Oddziałowej, która zgłasza uczestników do Dyrektora ds. Pielęgniarstwa danej placówki. W celu ustalenia terminu należy kontaktować sie z mgr Małgorzatą Borysiewicz m.borysiewicz@krew.gda.pl lub kontakt telefoniczny  58 520 40 20 wew. 86

 

 • Uwaga !! W celu otrzymania faktury prosimy podać w treści przelewu NIP, nazwę oraz adres działalności.
  W innym przypadku wystawienie faktury nie będzie możliwe.
   

Opłatę za udział w szkoleniu należy wnieść na konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

Region Pomorski

Nr 83 1130 1121 0006 5621 1320 0002

lub w kasie RCKiK Gdańsk