Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Dla pielęgniarek i położnych

Dla pielęgniarek i położnych

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną związaną z infekcjami SARS-CoV-2 RCKiK w Gdańśku uruchamia począwszy od listopada 2020 r. szkolenia podstawowe i uzupełniające dla pielęgniarek i położnych z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa w trybie on-line na platformie Microsoft Teams 

Minister Zdrowia wydał rozporządzenie wydłużające ważnośc szkoleń - treść aktu prawnego znajduje się w linku poniżej.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000536/O/D20200536.pdf

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku prowadzi szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników – Dz. U. rok 2017 pozycja 1026.

 

Terminy  szkoleń w zakresie podstawowym:
  • 29-30 wrzesień 2022 godz. 15.45
  • 20-21 październik 2022 godz. 15.45

Koszt szkolenia podstawowego -  120 złotych od uczestnika.

 

Terminy szkoleń w zakresie uzupełniającym:
  • 2 września 2022 godz. 15.45 
  • 26 września 2022 godz. 15.45 
  • 5 października 2022 godz. 15.45 
  • 25 października 2022 godz. 15.45
  • 8 listopada 2022 godz. 15.45 
  • 25 listopada 2022 godz. 15.45 
  • 2 grudnia 2022 godz. 15.45 
  • 15 grudnia 2022 godz. 15.45

Koszt szkolenia uzupełniającego - 85 PLN od uczestnika. 

 

Kontakt

Pielęgniarki i Położne zainteresowane  proszone są o zgłaszanie chęci uczestnictwa do Pielęgniarki Oddziałowej, która zgłasza uczestników do Dyrektora ds. Pielęgniarstwa danej placówki. W celu ustalenia terminu należy kontaktować sie z mgr Małgorzatą Borysiewicz m.borysiewicz@krew.gda.pl lub kontakt telefoniczny  58 520 40 20 wew. 86

 

Opłatę za udział w szkoleniu należy wnieść na konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

Region Pomorski

Nr 83 1130 1121 0006 5621 1320 0002

lub w kasie RCKiK Gdańsk 

Osoby dokonujące wpłat na konto bankowe powinny w celu uzyskania Faktury VAT podać w treści przelewu numer NIP (dzialalność gospodarcza) oraz adres i nazwę działalności.