Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Akty prawne

Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 listopada 2017 r.  w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami. link

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 5 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Dz.U. 2017 poz. 1766

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne Dz.U.2019 poz.1441  link do aktu prawnego