Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Dla lekarzy odpowiedzialnych za gospodarkę krwią

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku uprzejmie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami (Dz.U. 2023 poz. 1742) organizuje następujące szkolenia:

Szkolenie dla lekarzy odpowiedzialnych za gospodarkę krwią w województwie pomorskim

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szkolenie dla lekarzy, którzy objęli funkcję lekarza odpowiedzialengo za gospodarkę krwią  - termin szkoleń proszę ustalać indywidualnie

Forma szkolenia: do ustalenia

Zapisy na szkolenie pod adresem ajc@krew.gda.pl

 

 

Plan szkolenia:

  1. Zasady funkcjonowania służby krwi w Polsce – organizacja i podstawa prawna
  2. Zasady organizacji leczenia krwią w szpitalu - odpowiedzialność za przetoczenie, przebieg procesu przetoczenia
  3. Zasady sporządzania procedur, kontrole w szpitalach
  4. Podstawy serologii grup krwi - przypomnienie
  5. Składniki krwi - rodzaje, zastosowanie
  6. Zalecenia dotyczące leczenia krwią
  7. Reakcje poprzetoczeniowe
  8. Badania konsultacyjne w RCKiK

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szkolenie dla lekarzy odpowiedzialnych za gospodarkę krwią w podmiotach leczniczych

Zachęcamy do rejestracji na szkolenia online prowadzone przez IHiT w Warszawie Link do strony szkoleń

 

Informacja na temat szkolenia ze strony internetowej IHiT:

Przypominamy o możliwości odbywania szkoleń na odległość z zakresu krwiolecznictwa, jako działania wspierającego proces kształcenia zawodowego członków Komitetów Transfuzjologicznych, osób bezpośrednio zaangażowanych w nadzór nad krwiolecznictwem w podmiotach leczniczych oraz wszystkich osób uczestniczących w procesach krwiolecznictwa.
Szkolenie obejmuje trzy ścieżki:
• dla lekarzy
• dla pielęgniarek i położnych
• dla diagnostów
Serdecznie zachęcamy do logowania się na platformę opracowaną przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w ramach realizacji finansowanego przez Ministra Zdrowia programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020.

Uczestnicy szkoleń, po ukończeniu kursu i zaliczeniu testu końcowego mogą uzyskać Certyfikaty i punkty edukacyjne.
Platforma ma już ponad 2100 kont użytkowników oraz prawie 700 Certyfikatów.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zachęcamy też do udziału w szkoleniach orgaizowanych przez firmę Medical Update - lista szkoleń znajduje się TUTAJ

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Na stronie internetowej Narodowego Centrum Krwi można pobrać e-book pt. "Wytyczne w zakresie leczenia krwią i jej składnikami oraz produktami krwiopochodnymi w podmiotach leczniczych" jest to najnowsza edycja (2020 rok) opracownia ekspertów w zakresie transfuzjologii. 

 Link do pobrania publikacji