Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Dla lekarzy odpowiedzialnych za gospodarkę krwią

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku uprzejmie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami ( Dz.U. 2017 poz. 2051) organizuje następujące szkolenia:

 

Szkolenie dla lekarzy odpowiedzialnych za gospodarkę krwią w podmiotach leczniczych (szkolenie zgodne  § 5. ust. 3 pkt 2 w/w Rozporządzenia) 

Termin szkolenia: -------------------

Początek szkolenia o godzinie 9.00- sala konfenrencyjna RCKiK przy ul. Józefa Hoene Wrońskiego 4

Zgłoszenia na szkolenie przyjmuje Dział Metodyczno-Organizacyjny: Fax 58 3454537, email metorg@krew.gda.pl

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

KURS PRZETACZANIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW

Kurs specjalizacyjny jednolity. Kurs przeznaczony dla lekarzy i lekarzy dentystów specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014 roku), których programem specjalizacji kurs obowiązuje.

TERMINY:--------------

ORGANIZATOR: Gdański Uniwersytet Medyczny; Kolegium Kształcenia Podyplomowego

MIEJSCE KURSU: Kolegium Kształcenia Podyplomowego ul. Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańs

ZGŁOSZENIA NA KURS: Zgłoszenie WYŁĄCZNIE poprzez wypełnienie eletronicznego formularza na stronie CMKP cmkp.edu.pl