Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Pracownia Serologiczna Badań Konsultacyjnych

Pracownia Serologiczna Badań Konsultacyjnych

 
W zakres serologicznych badań konsultacyjnych wchodzą :

 

  • Badania konsultacyjne z zakresu serologii grup krwi we wszystkich przypadkach, w których terenowe pracownie serologiczne natrafiają na trudności.
  • Udzielanie konsultacji serologicznych związanych z leczeniem krwią.
  • Serologiczna analiza reakcji poprzetoczeniowych.
  • Badania biorców i dawców allogenicznego szpiku.
  • Diagnostyka konfliktu serologicznego matka-dziecko
  • Dobór krwi – próby serologicznej zgodności biorcy i dawcy  przed przetoczeniem krwi.
  • Wykonywanie badań przed podaniem immunoglobuliny anty D,
  • Szkolenie i weryfikacja personelu wykonującego badania z zakresu immunologii transfuzjologicznej krwinek czerwonych w pracowniach podległych nadzorowi RCKiK.
  • Okresowa kontrola jakości badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej z terenu podległego RCKiK.

 

Pobieranie próbek od osób zgłaszających sie  do RCKiK indywidualnie:

poniedziałek, środa  8-14

wtorek, czwartek 8 - 16

piątek 8 - 10

 

Kontakt

tel./fax 58 345 34 89;  58 520 40 20 wew. 49 lub 63