Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Badania

Pracownia Serologiczna Badań Konsultacyjnych

 W zakres serologicznych badań konsultacyjnych wchodzą :
 • Badania konsultacyjne z zakresu serologii grup krwi we wszystkich przypadkach, w których terenowe pracownie serologiczne (szpitalne i poza szpitalne ) natrafiają na trudności.
 • Udzielanie konsultacji serologicznych związanych z leczeniem krwią.
 • Serologiczna analiza powikłań poprzetoczeniowych.
 • Badania biorców i dawców allogenicznego szpiku.
 • Diagnostyka konfliktu serologicznego matka-dziecko
 • Dobór krwi – próby serologicznej zgodności biorcy i dawcy  przed przetoczeniem krwi,
 • Kwalifikacja do podania immunoglobuliny anty D,
 • Szkolenie i weryfikacja personelu wykonującego badania z zakresu immunologii transfuzjologicznej krwinek czerwonych w pracowniach podległych nadzorowi RCKiK.
 • Okresowa kontrola jakości badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej z terenu podległego RCKiK.
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobieranie próbek od osób zgłaszających sie  do RCKiK indywidualnie:

poniedziałek, środa  8 -14

wtorek, czwartek 8 - 16

piątek 8 - 10

 

Kontakt

tel./fax 58 345 34 89;  58 520 40 20 wew. 49 lub 63

 

RCKiK uprzejmie informuje, że posiada  konto bankowe przeznaczone

do wpłat  przez osoby fizyczne (indywidualne) bez faktur.

 

Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski

 56 1130 1121 0006 5621 1320 0003