Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Badania

Pracownia Serologiczna Badań Konsultacyjnych

 W zakres serologicznych badań konsultacyjnych wchodzą :
 • Badania konsultacyjne z zakresu serologii grup krwi we wszystkich przypadkach, w których terenowe pracownie serologiczne (szpitalne i poza szpitalne ) natrafiają na trudności.
 • Udzielanie konsultacji serologicznych związanych z leczeniem krwią.
 • Serologiczna analiza powikłań poprzetoczeniowych.
 • Badania biorców i dawców allogenicznego szpiku.
 • Diagnostyka konfliktu serologicznego matka-dziecko
 • Dobór krwi – próby serologicznej zgodności biorcy i dawcy  przed przetoczeniem krwi,
 • Kwalifikacja do podania immunoglobuliny anty D,
 • Szkolenie i weryfikacja personelu wykonującego badania z zakresu immunologii transfuzjologicznej krwinek czerwonych w pracowniach podległych nadzorowi RCKiK.
 • Okresowa kontrola jakości badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej z terenu podległego RCKiK.
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobieranie próbek od osób zgłaszających sie  do RCKiK indywidualnie:

poniedziałek, środa  8 -14

wtorek, czwartek 8 - 16

piątek 8 - 10

 

Kontakt

tel./fax 58 345 34 89;  58 520 40 20 wew. 49 lub 63

 

Uwaga !! W celu otrzymania faktury prosimy podać w treści przelewu NIP, nazwę oraz adres działalności.
W innym przypadku wystawienie faktury nie będzie możliwe.

 

Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski

 56 1130 1121 0006 5621 1320 0003