Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Dla lekarzy stażystów

Dla lekarzy stażystów

 

Terminy szkoleń dla lekarzy stażystów z zakresu transfuzjologii klinicznej:

ROK 2023:

Terminy kolejnych szkoleń będą wyznaczone po wakacjach.

Na dzień dzisiejszy Centrum nie posiada umowy na szkolenie lekarzy stażystów, którzy rozpoczeli staż od 1 marca 2023r.

 

Zaliczenie stażu odbywa się na podstawie obecności na wykładach online oraz zaliczenia testu również w wersji online. 

Osoby, ktore nie zaliczyły testu proszone są o kontakt mailowy na adres metorg@krew.gda.pl w celu przesłania linku do testu poprawkowego. Rozwiązywanie możliwe jest od godziny 8:00 w dniu 1 czerwca 2023 do godziny 14:00 w dniu 9 czerwca 2023r.

 

Test składa się z 30 pytań generowanych losowo. Do zaliczenia wymagane jest 60% poprawnych odpowiedzi. Czas na rozwiązanie testu 45 minut. Uczestnik ma 3 podejścia do rozwiązania testu.

Osoby, które zaliczyły test powinny dostać certyfikat potwierdzający zdanie testu drogą mailową. W przypadku kiedy w teście były pytania opisowe podlegają one ocenie przez osobę merytoryczną i po analizie odpowiedzi przyznawane są punkty - w tej sytuacji wysyłka certyfikatu następuje z pewnym opóźnieniem.

 

 Wpisy w książeczkach stażowych:

Organizator: RCKiK

Terminy: 24-28 października 2022r.  13-17 marca 2023r. 22-26 maja 2023r.

Wykładowca: lek. Anna Jaźwińska-Curyłło

Data zaliczenia: ostatni dzień szkolenia (patrz wyżej) lub późniejsza

 

Podpisywanie książeczek od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-14:00

 

 

Zgłoszeń na szkolenie mogą dokonywać wyłącznie koordynatorzy stażu podyplomowego - przyjmowane będą wyłącznie formularze zawierające wszystkie dane

Link do pobrania - Formularz zgłoszeniowy

Prosimy o przesyłanie formularzy w wersji edytowalnej - wypełnione pliki w formacie .doc (plik Word). Ułatwi nam to tworzenie list uczestników.