Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Dla lekarzy stażystów

Dla lekarzy stażystów

Szkolenia dla lekarzy i lekarzy dentstów z zakresu bezpieczeństwa pacjenta w zakresie profilaktyki zakażeń w szczególności HIV, diagnostyki i leczenia AIDS, diagnostyki i leczenia HCV organizuje GUMED

Terminy szkoleń oraz zapisy na szkolenia poprzez platformę szkoleniową uczelni -https://szkoleniezawodowe.gumed.edu.pl/ 
Kurs obowiązuje lekarzy stażystów i lekarzy dentystów stażystów, którzy rozpoczęli staż po 1 marca 2023. ( wyłącznie stażyści odbywający staż w pomorskich podmiotach leczniczych)

 

Terminy szkoleń dla lekarzy stażystów z zakresu transfuzjologii klinicznej:

 

 

Zasady zaliczenia szkolenia:

Zaliczenie stażu odbywa się na podstawie obecności na wykładach online oraz zaliczenia testu również w wersji online. 

 

 Test składa się z 30 pytań generowanych losowo. Do zaliczenia wymagane jest 60% poprawnych odpowiedzi. Czas na rozwiązanie testu 45 minut. Uczestnik ma 3 podejścia do rozwiązania testu.

Osoby, które zaliczyły test powinny dostać certyfikat potwierdzający zdanie testu drogą mailową. W przypadku kiedy w teście były pytania opisowe podlegają one ocenie przez osobę merytoryczną i po analizie odpowiedzi przyznawane są punkty - w tej sytuacji wysyłka certyfikatu następuje z pewnym opóźnieniem.

 

Wpisy w książeczkach stażowych:

Organizator: RCKiK

Terminy:  13-17 marca 2023r. 22-26 maja 2023r.  25-31 października 2023r.  2-5 kwietnia 2024r.

Wykładowca: lek. Anna Jaźwińska

Data zaliczenia: ostatni dzień szkolenia (patrz wyżej) lub późniejsza

 

Zgłoszeń na szkolenie mogą dokonywać wyłącznie koordynatorzy stażu podyplomowego - przyjmowane będą wyłącznie formularze zawierające wszystkie dane

Link do pobrania - Formularz zgłoszeniowy

Prosimy o przesyłanie formularzy w wersji edytowalnej - wypełnione pliki w formacie .doc (plik Word). Ułatwi nam to tworzenie list uczestników.