Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Dla lekarzy stażystów

Dla lekarzy stażystów

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną związaną z infekcjami SARS-CoV-2 wszystkie szkolenia dla lekarzy stażystów są wstrzymane do odwołania.

1. Terminy szkoleń dla lekarzy stażystów z zakresu transfuzjologii klinicznej:

ROK 2021:

Na chwilę obecną za względu na epidemię zakażeń SARS-CoV-2 zajęcia stacjonarne w siedzibie RCKiK zostają zawieszone do odwołania.

Zajęcia będą prowadzone w formie samokształcenia oraz konsultacji online.

 

Link do pobrania materiałów do samokształcenia KLIK!

 

Po zapoznaniu się z materiałami będziecie mieli Państwo możliwość odbycia konsultacji online z akresu transfuzjologii klinicznej i immunohematologii. Daty i godziny konsultacji (nie są one obowiązkowe) oraz link znajdują się poniżej

 

Terminy konsultacji online - UWAGA termin wskazany poniżej jest dedykowany tylko i wyłącznie dla lekarzy odbywających staż w Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku. Musimy przetestować to rozwiązanie techniczne na małej grupie. 

Osoby odbywające staż podyplomowy w innych szpitalach proszę oczekiwać informacji od swoich koordynatorów stażu.

 18 maja 2021r. w godzinach od 9:00 do 10:00

Link do spotkania Microsoft Teams KLIK !

 

Zaliczenie odbywa się na podstawie testu rowiązywanego online. Przed rozwiązaniem testu będzie trzeba podać swoje dane- imię i nazwisko, numer PWZ oraz adres mailowy i szpital w którym odbywany jest staż podyplomowy.

 

Test składa się z 30 pytań jedno i wielokrotnego wyboru oraz pojedynczych pytań opisowych (pytania są generowane losowo). Warunkiem zaiczenia jest uzyskanie 70% prawidłowych odpowiedzi w teście.

 Test będzie aktywny w godzinach 18:00-21:00 w dniach:

-18 maja 2021r.

-25 maja 2021r.

-26 maja 2021r.

-8 czerwca 2021r.

-15 czerwca 2021r.

 

Czas na rozwiązanie testu to 45 min.

Link do testu: KLIK !