Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Karta identyfikacyjna grupy krwi

Karta identyfikacyjna grupy krwi

  • Zastępuje dawny wpis grupy krwi w dowodzie osobistym. W przypadku przyjęcia do szpitala grupa krwi z karty identyfikacyjnej powinna być przepisana do karty szpitalnej.
  • Jest ważna tylko z dokumentem tożsamości.
  • Jest wielkości karty kredytowej

 

Aby otrzymać kartę identyfikacyjna grupy krwi należy:

  • zgłosić chęć otrzymania karty w Rejestracji
  • oddać krew co najmniej dwa razy
  • figurować w naszym systemie komputerowym tzn. oddawać krew po 1996  roku w RCKiK w Gdańsku, w oddziałach terenowych nam podlegających lub na organizowanych przez nas ekipach wyjazdowych

 

Jeżeli już zgłosiłaś/zgłosiłeś chęć otrzymania karty:

  • W siedzibie RCKiK w Gdańsku  od poniedziałku do piątku do godziny 14 .00 - Karta będzie wydrukowana od razu. Odbierz ją w Rejestracji.
  • W siedzibie RCKiK w Gdańsku  w sobotę, we wtorek i czwartek po godzinie 14.00 lub na ekipie wyjazdowej – Karta jest do odbioru w siedzibie RCKiK w Gdańsku po dwóch dniach.
  • W oddziale terenowym - Karta będzie do odbioru w za 14 dni.

 

Pierwszy egzemplarz(oraz pierwszy duplikat w razie zniszczenia) karty identyfikacyjnej grupy krwi wydawany jest krwiodawcom bezpłatnie. 

Kolejne wydanie karty możliwe jest po uiszczeniu opłaty w wysokości 15 zł.

 

Osoba nie będąca krwiodawcą może otrzymać kartę odpłatnie wykonując dwa badania oznaczenia grupy krwi.