Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Podmioty lecznicze

Podmioty lecznicze

Szanowni Państwo,

Pod adresem http://www.krwiolecznictwo-szkolenia.edu.pl dostępna jest platforma wspierająca kształcenie zawodowe osób uczestniczących w procesach związanych z krwiolecznictwem.

 

Informujemy, że jest już dostępny do pobrania najnowszy Standard Pracy Komitetu Transfuzjologicznego opracowany w 2020 roku - Standard do pobrania w formacie PDF

 

 

Niniejsza publikacja jest zaktualizowaną wersją opracowanego w 2017 roku Standardu Pracy Komitetu Transfuzjologicznego, który był pierwszą w Polsce próbą wspólnego opracowania zestawu wytycznych dotyczących działalności komitetów transfuzjologicznych w całym kraju. Publikacja powstała na podstawie analizy bogatego materiału przekazanego do Instytutu przez Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w roku 2017 oraz 2019, jak również w oparciu o doświadczenia własne wyniesione ze szkoleń prowadzonych w zakresie przedstawionych zagadnień. Do wzbogacenia niniejszej, zaktualizowanej wersji Standardu przyczyniły się również nadsyłane przez Państwa uwagi i opinie do wersji Standardu z 2017 roku.