Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Hemofilia

Hemofilia

 Komunikat Narodowego Centrum Krwi

 

Narodowe Centrum Krwi uprzejmie informuje pacjentów i lekarzy, że koncentraty czynników krzepnięcia w ramach „Narodowego Programu Lecenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne” są zabezpieczone na 2020 rok, pod warunkiem ich racjonalnego wykorzystania.

 

Aby zapobiec przerwaniu ciągłości zabezpieczenia w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, informujemy, że nie ma potrzeby gromadzenia zwiększonych zapasów ww. leków w domach pacjentów.

 

Apelujemy do chorych i lekarzy o świadomość, że zużycie leków na dotychczasowym poziomie gwarantuje ciągłość zabezpieczenia a nadmierne gromadzenie zapasów jest niekorzystne zarówno dla pacjentów jak i może doprowadzić do przeciążenia systemu opieki zdrowotnej.

 

 

Komunikat Narodowego Centrum Krwi

w sprawie internetowego systemu zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”

 

Rekomendujemy składanie zamówień w systemie, dostępnym pod adresem: https://csm-swd.nfz.gov.pl/cnr

 

Jednocześnie w celu zapewnienia dostępu do koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny informujemy, że do dnia do 31 grudniu 2018 roku dopuszcza się możliwość wystawiania przez lekarzy zapotrzebowań papierowych w dotychczasowej formie w przypadkach:

1) wydania leku „na ratunek”,
2) ewentualnych awarii i przerw w działaniu systemu.

Ponadto uprzejmie informujemy, że w każdym przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów, nadrzędnym celem jest zapewnienie dostępu do ww. produktów leczniczych i jakiekolwiek utrudnienia natury technicznej, nie będą decydowały o dostępności do tych leków.


Prosimy lekarzy i pacjentów o przesyłanie wszelkich uwag, pytań i sugestii w tej sprawie na adres: zapotrzebowania@nck.gov.pl

 

Narodowe Centrum Krwi przekazuje informację dotyczącą rozszerzenia funkcjonalności internetowego systemu zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia w związku z realizacją Narodowego Programu Leczenia Hemofilii i Pokrewnych Skaz Krwotocznych na lata 2012-2018 w etapach:

1) dodanie do słownika czynników krzepnięcia desmopresyny donosowej do 29 maja 2015r.
2) w systemie zleceń zewnętrznych (CNR), w przypadku braku świadczeniodawcy w słowniku NFZ umożliwienie wyszukiwania w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL), prowadzonym przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przy Ministerstwie Zdrowia jako uzupełnienie wyszukiwania podmiotu zlecajacego -28 sierpnia 2015r.