Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Hemofilia

Hemofilia

 

Komunikat Narodowego Centrum Krwi

w sprawie internetowego systemu zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”

 

Rekomendujemy składanie zamówień w systemie, dostępnym pod adresem: https://csm-swd.nfz.gov.pl/cnr.

 

Jednocześnie w celu zapewnienia dostępu do koncentratów czynników krzepnięcia
i desmopresyny informujemy, że do dnia do 31 grudniu 2018 roku dopuszcza się możliwość wystawiania przez lekarzy zapotrzebowań papierowych w dotychczasowej formie w przypadkach:

  1. wydania leku „na ratunek”,
  2. ewentualnych awarii i przerw w działaniu systemu.

    WZÓR ZAPOTRZEBOWANIA: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002414

Ponadto uprzejmie informujemy, że w każdym przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów, nadrzędnym celem jest zapewnienie dostępu do ww. produktów leczniczych i jakiekolwiek utrudnienia natury technicznej, nie będą decydowały o dostępności do tych leków.


Prosimy lekarzy i pacjentów o przesyłanie wszelkich uwag, pytań i sugestii w tej sprawie na adres: zapotrzebowania@nck.gov.pl

 

Narodowe Centrum Krwi przekazuje informację dotyczącą rozszerzenia funkcjonalności internetowego systemu zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia w związku z realizacją Narodowego Programu Leczenia Hemofilii i Pokrewnych Skaz Krwotocznych na lata 2012-2018 w etapach:

  1. dodanie do słownika czynników krzepnięcia desmopresyny donosowej do 29 maja 2015r.
  2. w systemie zleceń zewnętrznych (CNR), w przypadku braku świadczeniodawcy w słowniku NFZ umożliwienie wyszukiwania w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL), prowadzonym przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przy Ministerstwie Zdrowia jako uzupełnienie wyszukiwania podmiotu zlecajacego -28 sierpnia 2015r.