Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Hemofilia

Hemofilia

 

 Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne - konsultacje

 W związku z realizacją przez UCK „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023” pn. „  podajemy poniżej numery kontaktowe, pod którymi można uzyskać całodobowo konsultacje dotyczącą wyżej wymienionego programu:

(58) 584 43 36
(58) 584 61 41 

Z konsultacji mogą skorzystać podmioty lecznicze, w tym lekarze podstawowej opieki zdrowotnej oraz Państwowego Ratownictwa Medycznego.

 

W związku z wojną na terytorium Ukrainy przedstawiamy rekomendacje Rady Programu dotyczącą spsobu postępowania w przypadku pacjentów - obywateli Ukrainy, którzy wymagają zaopatrzenia w czynniki krzepnięcia ze względu na krwawienie i w celu profilaktyki krwawień.

Skan rekomendacji w załączniku.

 

Wydania dotyczą tylko pacjentów, którzy spełniają następujace kryteria:

-są obywatelami Ukrainy

-przekroczyli granicę polsko-ukraińska od dnia 24.02.2022r.

-znaleźli się na terenie Polski bezpośrednio z Ukrainy (bez tranzytów przez terytoria innych Państw)

 

RCKiK wydaje czynniki dla pacjentów z krwawieniem na podstawie zapotrzebowań złożonych przez lekarza w systemie elektronicznym lub w formie pisemnego zapotrzebowania.

Maksymalna jednorazowa liczba dawek terapeutycznych wynosi 3.

 

Druki rekomendacji Rady i zapotrzebowanie są do pobrania na dole strony.

 

 

Komunikat Narodowego Centrum Krwi

 

Aby zapobiec przerwaniu ciągłości zabezpieczenia w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, informujemy, że nie ma potrzeby gromadzenia zwiększonych zapasów ww. leków w domach pacjentów.

 

Apelujemy do chorych i lekarzy o świadomość, że zużycie leków na dotychczasowym poziomie gwarantuje ciągłość zabezpieczenia a nadmierne gromadzenie zapasów jest niekorzystne zarówno dla pacjentów jak i może doprowadzić do przeciążenia systemu opieki zdrowotnej.

 

 

Komunikat Narodowego Centrum Krwi

w sprawie internetowego systemu zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2024-2028”

 

Rekomendujemy składanie zamówień w systemie, dostępnym pod adresem: KLIK !

 

Jednocześnie w celu zapewnienia dostępu do koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny informujemy, że dopuszcza się możliwość wystawiania przez lekarzy zapotrzebowań papierowych w dotychczasowej formie w przypadkach:

1) wydania leku „na ratunek”,
2) ewentualnych awarii i przerw w działaniu systemu.

Ponadto uprzejmie informujemy, że w każdym przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów, nadrzędnym celem jest zapewnienie dostępu do ww. produktów leczniczych i jakiekolwiek utrudnienia natury technicznej, nie będą decydowały o dostępności do tych leków.

 

Druk zapotrzebowania na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę oraz Instrukcja internetowego systemu obsługi zapotrzebowania na czynnik krzepnięcia są do pobrania na dole strony.


Prosimy lekarzy i pacjentów o przesyłanie wszelkich uwag, pytań i sugestii w tej sprawie na adres: zapotrzebowania@nck.gov.pl