Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Dla diagnostów

Dla diagnostów

Kurs doskonalący przed uzyskaniem uprawnień do samodzielnego wykonywania badań z zakresu
immunologii transfuzjologicznej.

Termin: brak

  • część teoretyczna 
  • część praktyczna: 

Zajęcia odbywać się będą  w sali konferencyjnej RCKiK Gdańsk przy ulicy Józefa Hoene Wrońskiego 4 

Zgłoszenie na kurs należy przesyłać na adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku,  Pracownia Serologiczna Badań Konsultacyjnych, ul. Józefa Hoene Wrońskiego 4, 80-210 Gdańsk.

Zaświadczenie o odbytym szokleniu w pracowni serologii (wypełnia kierownik pracowni serologii) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty (konto RCKiK w Gdańsku -                                                                                                                                                   Bank Gospodarstwa KrajowegoO/Gdańsk ;  83 1130 1121 0006 5621 1320 0002                                                             tytułem: imię nazwisko, kurs doskonalacy weryfikacja 2019 lub kasa RCKiK) należy dostarczyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.