Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Pracownicy Banków Krwi

Pracownicy Banków Krwi

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku prowadzi szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami.

 

Szkolenie dla Pracowników Banków Krwi (szkolenie zgodnie z § 17.1 w/w Rozporządzenia)

  • Brak terminów.