Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Jesteś tutaj:

Home > Ulga 33% ...

Ulga 33% - komunikat PKP

Ulga 33% - komunikat PKP

 

 

 

 

 

Poniżej zamieszczamy oficjalny komunikat PKP Intercity  oraz pismo Prezesa Transportu kolejowego dot. ulgi 33% dla Honorowych Dawców Krwi: 

 

 

 

 

W związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego, informujemy, że honorowi dawcy krwi uprawnieni do ulgi 33%, mogą skorzystać z przejazdów pociągami PKP Intercity na podstawie biletów z tą ulgą maksymalnie do 30 grudnia 2023 roku włącznie, pod warunkiem posiadania ważnego zaświadczenia poświadczającego uprawnienie do tej ulgi, które zostało wydane najpóźniej w dniu 30 czerwca 2023 r. (uprawnienie przysługuje przez okres 6 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia).

Zakres uprawnienia
Ulga 33% przysługuje przy przejazdach na podstawie biletów jednorazowych w klasie:

a) 1 i 2 pociągów TLK i IC,

b) 2 pociągów EIC i EIP.

Dokument poświadczający uprawnienie
Dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgi 33% jest zaświadczenie wydane przez:

a) regionalne centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa,

b) Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,

c) Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa utworzone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (MSWiA).

Zaświadczenie ważne jest 6 miesięcy od daty jego wydania i musi zawierać następujące elementy:

a) datę wydania,

b) imię i nazwisko dawcy krwi,

c) numer PESEL dawcy krwi,

d) informację o oddaniu 3 donacji krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID‑19.