Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Jesteś tutaj:

Home > postępowa ...

postępowanie - wybór inspektora budowlanego

postępowanie - wybór inspektora budowlanego

Nr sprawy  2510/8/23                                                               Gdańsk dnia 06.09.2023

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku

ul. Józefa Hoene Wrońskiego 4, 80-210 Gdańsk

informuje o postępowaniu na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Opis przedmiotu zamówienia:

DRUGIE POSTĘPOWANIE - Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego branży budowlanej, elektrycznej i teletechnicznej oraz sanitarnej  w ramach zadania inwestycyjnego Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych objętych zadaniem inwestycyjnym w formule zaprojektuj i wybuduj pn. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie i modernizacji działu dawców w budynku głównej siedziby RCKiK w Gdańsku z modernizacją instalacji CO i wymianą węzła CO i CW oraz modernizacją instalacji energetycznej wraz z wymianą oświetlenia. Ww. wymaga również usługi wynajmu, instalacji, montażu z podłączeniem, demontażu oraz prac odtworzeniowych związanych z realizacją miasteczka kontenerowego na potrzeby tymczasowej obsługi dawców na czas remontu siedziby głównej Zamawiającego w Gdańsku.

W załączeniu dokumenty dot. ww.