Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Materiały promocyjne

Materiały promocyjne

Współorganizator może otrzymać materiały promocyjne w postaci plakatów, broszur, ulotek - do odbioru w RCKiK w Gdańsku, Oddziałach Terenowych, podczas akcji krwiodawstwa lub pobrać poniżej udostępnione pliki.

 

Proszę pamiętać że powodzenie akcji krwiodawstwa zależy w dużym stopniu od jej rozpropagowania i aktywnego zaangażowania Współorganizatora - jest on zobowiązany do rozpowszechniania otrzymanych materiałów promocyjnych.