Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Jak stosować?

Jak stosować?

Jak stosować:

Przed podaniem wyjąć odpowiednią ilość kapsułek z zamrażarki. Rozmrażać preparat przez trzymanie kapsułki w palcach lub pod strumieniem ciepłej wody. Preparat zakraplać tylko i wyłącznie do oka.

Kapsułki otwierać wyłącznie zdezynfekowanymi narzędziami.

Częstotliwość zakraplania: ściśle według zaleceń lekarza.  

 

Informacje o przeciwwskazaniach:

Nadwrażliwość na preparat.

 

 

Środki ostrożności podczas stosowania:

  • Preparat może stosować wyłącznie osoba, której dane widnieją na oryginalnym opakowaniu.
  • Stosować tylko i wyłącznie preparat prawidłowo przechowywany.
  • Preparat raz rozmrożony nie może zostać ponownie zamrożony.
  • Kapsułki otwierać wyłącznie zdezynfekowanymi narzędziami.

 

Możliwe powikłania:

Nie stwierdzono.

 

Warunki transportu:

  • Do 18 godzin od momentu pobrania krwi pełnej (jako materiału wyjściowego) transportować w temperaturze pokojowej 20°C - 24°C w oryginalnym opakowaniu. Nie wystawiać na bezpośrednią ekspozycje promieni słonecznych.
  • Po 18 godzinach od momentu pobrania krwi pełnej (jako materiału wyjściowego) transportować w stanie zamrożenia.
  • Preparat raz rozmrożony nie może zostać ponownie zamrożony.

 

Przechowywanie i termin ważności:

  • Przechowywać w stanie zamrożenia w temperaturze -20°C w oryginalnym opakowaniu.
  • Zalecany termin ważności to 1 rok od daty produkcji. Prawidłowe warunki przechowywania nie wpływają na zmianę terminu ważności preparatu.