Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Osocze ozdrowieńców COVID-19

Zasady pobierania osocza od ozdrowieńców COVID-19 / SARS-CoV-2

 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku uczestniczy w ogólnopolskim programie pobierania osocza od ozdrowieńców, którzy w ostatnim czasie przebyli COVID-19.

 

Kto to jest ozdrowieniec ?

 

 • Osoba u której wykryto wcześniej obecność wirusa SARS-CoV-2 za pomocą badania PCR lub testem antygenowym (może przebyć zakażenie bezobjawowo lub objawowo o różnym stopniu nasilenia objawów COVID-19)

 

lub

 

 • Osoba, która nie miała wcześniej stwierdzonego zakażenia ale obecnie w jej krwi wykrywa się przeciwciała przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w klasie IgG (metodą ilościową), bez konieczności wykonywania badań wymazu z nosogardzieli metodą PCR.

 

UWAGA - fakt przebycia ciężkiej infekcji dróg oddechowych, bez potwierdzenia patogenu, który spowodował infekcję nie pozwala nam traktować takiej osoby jako ozdrowieńca COVID-19 / SARS-CoV-2.

 

RCKiK nie zleca wykonywania badań przeciwciał oraz wymazów. Wymazy są wykonywane na zlecenie lekarzy POZ, którzy sprawują opiekę nad pacjentem w czasie infekcji, natomiast przeciwciała można wykonać komercyjnie w laboratorium.

 

 

Kto może być dawcą osocza ?

 

Wszystkie osoby, które spełniają kryteria kwalifikacji określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz.U.2017 poz. 1741)

 

oraz:

 

 • Przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe oraz minęło co najmniej 28 dni od zakończenia objawów/ zakończenia izolacji  lub osoby, które,
 • Przeszły bezobjawowe  zakażenie wirusem SARS-CoV-2 oraz minęło 18 dni od zakończenia izolacji (bez wykonywania badań kontrolnych metodą PCR), lub
 • Osoba, która nie miała stwierdzonego zakażenia, a obecnie w jej krwi wykrywa się przeciwciała przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 u których minął okres co najmniej 14 dni od dodatniego wyniku na obecność przeciwciał
 •  Są w wieku 18-60 lat, dawcy wielokrotni są przyjmowani do 65 roku życia.
 •  Wyrażą pisemną zgodę na zastosowanie osocza w badaniach klinicznych oraz na frakcjonowanie.

 

W przypadku jeśli osoba zgłaszająca się do oddania osocza jako ozdrowieniec miała kiedykolwiek transfuzję składników krwi, a kobieta była w ciąży to na pierwszej wizycie w RCKiK będzie jedynie pobrana próbka na badania przeciwciał anty-HLA. Osoby, które nie mają przeciwciał  zostaną zaproszone telefonicznie do oddania osocza jak tylko uzyskamy wynik.

 

W celu zakwalifikowania dawcy do oddania osocza, które może zostać wykorzystane do leczenia pacjentów z ciężką postacią kliniczną zakażenia SARS-CoV-2 niezbędne jest potwierdzenie przechorowania, dlatego należy przedstawić co najmniej jeden z dokumentów:

 • informację z aplikacji pacjent.gov.pl - IKP (np. zrzut z ekranu w telefonie)
 • decyzję Sanepidu o izolacji (z informacją o zachorowaniu),
 • informację o dodatnim wyniku wymazu wykonanego metodą PCR,
 • wynik ilościowy przeciwciał anty-SARS-CoV-2 klasy IgG.

Badania przeciwciał można wykonać bezpłatnie dzięki programowi Urzędu Marszałkowskiego i spółki Copernicus - więcej informacji w linku Pomorskie.eu

 

Prosimy o zgłoszenie się z dokumentem tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL oraz potrzebną dokumentacją.

W dniu oddania należy być wypoczętym, dobrze nawodnionym, po lekkim posiłku.

 

Jak pobieramy osocze ?

 

Zabieg pobierania osocza trwa około 30-40 minut i wykonuje się go metodą plazmaferezy, podczas którego pobiera się 600-650 ml osocza.

W przypadku ozdrowieńca najkorzystniejsze jest trzykrotne pobranie po 600 ml osocza w tygodniowych odstępach, jednak uzależnione jest to od ilości przeciwciał. Jeśli ilość zbadanych przeciwciał jest wysoka, zaprosimy dawcę telefonicznie do ponownego oddania. Jeśli z jakiegoś powodu nie można pobrać osocza w taki sposób, możemy pobrać 450 ml krwi pełnej,   z której otrzymamy ok 220-230 ml osocza.

 

Czy osocze może być dedykowane rodzinie?

 

W Polsce nie istnieje coś takiego jak krwiodawstwo rodzinne. W momencie, kiedy ktoś oddaje osocze, to oddaje je do naszego banku, zasila nasze zapasy, a my wydajemy je zgodnie z zapotrzebowaniem. Nie ma więc możliwości oddania osocza dla konkretnej osoby. Może się zdarzyć, że osocze otrzyma ktoś, komu chcielibyśmy je przekazać, jednak stanie się tak jedynie w drodze przypadku.

 

Szpital nie ma też prawa uzależniać leczenia pacjenta od tego czy jego najbliżsi oddadzą krew lub osocze.

 

Czy ozdrowieńcom oddającym osocze przysługują takie same przywileje, jak każdej innej osobie oddającej krew?

 

Tak. Dawca oddający osocze może liczyć np. na usprawiedliwienie nieobecności w pracy, osiem czekolad i zwrot kosztów dojazdu do najbliższego punktu poboru krwi.

 

 

Na zabieg pobrania osocza prosimy umawiać się telefonicznie na konkretne godziny:

  

 •  RCKiK w Gdańsku tel.503 651 645 (rejestracja do oddania osocza pon-sob od 7:15 do 12:30), 
 • Oddział Terenowy w  Kościerzynie  tel. 58 686 02 30 (rejestracja do oddania osocza pon-pt w godzinach 7:15-12:30),
 • Oddział Terenowy w  Gdyni-Redłowo tel. 58 622 02 69 (rejestracja do oddania osocza pon-pt w godzinach 7:15-12:30),
 • Oddział Terenowy w Kartuzach tel. 58 681 11 44 (rejestracja do oddania osocza pon-pt w godzinach 7:00-11:30),
 • Oddział Terenowy w Wejherowie tel. 58 677 06 08 (rejestracja do oddania osocza w godzinach 7:00-10:30),

 

 W Oddziałach Terenowych w Tczewie, Starogardzie Gdańskim i Kwidzynie istnieje możliwość oddania przez Ozdrowieńców krwi pełnej (450ml).

 

Kontakt:

adres e-mail: ozdrowieniec@krew.gda.pl 

nr. tel. - 503 651 645  od poniedziałku do piatku w godz. 7.30-14.30 i soboty w godz. 7.30-13.00