Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Droga potencjalnego dawcy szpiku

Droga potencjalnego dawcy szpiku

Co powinien zrobić aby zostać wpisanym go Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku? Osoba, która chciałaby wpisać się do Rejestru i zostać dawcą macierzystych komórek krwiotwórczych powinna:

  • podjąć świadomą, dobrowolną i odpowiedzialną decyzję, tak aby nie zmieniać tej decyzji w przypadku znalezienia biorcy;
  • zgłosić się do siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku, Oddziału terenowego lub do mobilnego punktu poboru krwi
  • wypełnić pisemną deklarację potwierdzającą wolę zostania dawcą szpiku;
  • wypełnić ankietę dotyczącą stanu zdrowia.

Ośrodki Dawców Szpiku powiadamiają o wpisaniu do Rejestru Niepełnosprawnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej.

 

Ważne! Trzeba pamiętać o konieczności jak najszybszego powiadomienia ośrodka dawców szpiku o zmianie adresu, nazwiska, istotnej zmianie stanu zdrowia, itp. Potencjalny dawca ma prawo zmienić własne wcześniejsze decyzje dotyczące oddania macierzystych komórek krwiotwórczych, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Rejestr.

 

Rejestracja kandydatów na dawców szpiku kostnego

Aby zostać wpisanym do rejestru należy:

1. Spełnić warunki kwalifikujące do oddania szpiku

2. Zgłosić się do siedziby RCKIK w Gdańsku, ul. Hoene Wrońskiego 4 oraz wypełnić kartę zgłoszeniową (Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej)

  • Po wypełnieniu ankiety, pisemnym potwierdzeniu bycia dawcą i wstępnym kwalifikacyjnym badaniu lekarskim pobiera się od dawcy ok. 10 ml krwi z żyły łokciowej,
  • Próbki są przekazywane do ośrodka Dawców Szpiku, gdzie w specjalnym labolatorium  oznacza się antygeny zgodności tkankowej tzn. antygeny HLA kl.I i kl.II (metody genetyczne),
  • Wynik badania i dane osobowe zostają umieszczone w bazie kandydatów na dawcę szpiku w Centralnym Rejestrze w Warszawie w Poltransplancie,
  • Przynajmniej jeden raz w miesiącu rejestr Poltransplantu wysyła wyniki HLA dawców do Bazy Światowej BMDW (Bone Marrow Donors Worldwide w Leiden - Holandia).

W momencie, gdy dawca wykaże wstępnie zgodny układ tkankowy z oczekującym na przeszczep pacjenta, będzie to oznaczało, że może zostać dawcą szpiku i rozpocznie się procedura doboru. Więcej informacji na stronie www.poltransplant.org.pl 

Należy pamiętać, że w przypadku zmiany decyzji odnośnie chęci oddania szpiku potencjalny dawca powinien powiadomić niezwłocznie CRNDSiKP celem skreślenia go z listy dawców szpiku.

 

Kontakt:

Centralny Rejestr Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa

tel. (+48) 22 627 07 48

fax (+48) 22 621 72 82

e-mail: rejestr@szpik.info