Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Jesteś tutaj:

Home > Wręczenie ...

Wręczenie odznaczeń „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Wręczenie odznaczeń „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Wręczenie odznaczeń „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”
W dniu 14 czerwca 2017 roku w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku Krwiodawcom, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników, zostały wręczone odznaczenia „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” wraz z legitymacją stwierdzającą jej nadanie.
Odznaczenia „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” wręczył Pan Wiktor Tyburski - Dyrektor RCKiK w Gdańsku oraz Pani Anna Jaźwińska-Curyłło - Z-ca Dyrektora ds. medycznych.
Podczas uroczystości Pan Dyrektor wyraził głęboką wdzięczność i szacunek Honorowym Dawcom Krwi za zasługi w niesieniu pomocy i ratowania życia drugiemu człowiekowi oraz złożył życzenia z okazji Dnia Honorowego Krwiodawcy.
Pani Dyrektor Anna Jaźwińska-Curyłło podziękowała Krwiodawcom za godną naśladowania postawę i propagowanie szlachetnej idei honorowego krwiodawstwa.