Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Pracownicy Banków Krwi

Pracownicy Banków Krwi

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku prowadzi szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami.

 

Szkolenie dla Pracowników Banków Krwi (szkolenie zgodnie z § 17.1 w/w Rozporządzenia)

  • Termin szkolenia: 16.05.2017 r.; 3.10.2017 r.
  • Koszt uczestnictwa w szkoleniu 50 PLN,
  • Zajęcia odbywać się będą w sali konferencyjnej RCKiK w Gdańsku, ul. Józefa Hoene Wrońskiego 4,
  • Szkolenie odbywa się w godzinach: 8:30-14:30,
  • W szkoleniu może uczestniczyć w jednym terminie maksymalnie 25 osób. 

 

KURS DOSKONALĄCY dla pracowników Banków Krwi

"Podstawy immunologii transfuzjologicznej"

  • Termin: 02.02.2017 r.; 25.04.2017 r.
  • Koszt uczestnictwa w szkoleniu 50 PLN,
  • Zajęcia odbywać się będą w sali konferencyjnej RCKiK w Gdańsku, ul. Józefa Hoene Wrońskiego 4,
  • Godzina rozpoczęcia 9.00,
  • W szkoleniu może uczestniczyć w jednym terminie maksymalnie 25 osób. 

 

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w szkoleniach i dokonanie opłat najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia. 

Zgłoszenia: Fax 58 3454537 lub pocztą mailową metorg@krew.gda.pl