Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Pobyt poza terenem Polski

Sytuacja epidemiologiczna na świecie

 

W związku z wystąpieniem przypadków zachorowań u osób powracających z zagranicy, zwracamy się z prośbą o sprawdzenie czy nie przebywali Państwo :

 

  •  w dowolnym okresie życia nieprzerwanie przez co najmniej 6 miesięcy na terenach endemicznego występowania malarii
  •  w okresie ostatnich 12 miesięcy na terenach endemicznego występowania malarii
  • w okresie ostatnich 28 dni na terenach endemicznego występowania Wirusa Zachodniego Nilu, dotyczy pobytu powyżej 24 godzin w wymienionym rejonie
  • w okresie ostatnich 28 dni na terenie Francji, Węgier lub Rumunii

 

oraz o poinformowanie lekarza kwalifikującego do oddania krwi o pobycie poza terenem Polski.

 

1. Strony internetowe umożliwiają bieżące monitorowanie sytuacji epidemiologicznej Wirus Zachodniego Nilu (WNV):

     

2. Strony internetowe umożliwiają bieżące monitorowanie sytuacji epidemiologicznej malarii:

mapę można dowolnie powiększać używając wskaźników +, -; po wybraniu strzałką określonego obszaru  można uzyskać           w tabelce pojawiającej się pod mapą szczegółowy opis sytuacji epidemiologicznej dotyczącej występowania malarii na danym obszarze.

  •  alfabetyczna lista wszystkich krajów z opisem sytuacji epidemiologicznej dotyczącej występowania malarii

  http://cdc.gov/malaria/travelers/country_table/a.html, informacje  wyświetlają się po wybraniu pierwszej litery nazwy kraju.

 

Ze względu na dynamiczną sytuację epidemiologiczną przy kwalifikacji lekarskiej do oddania krwi lub jej składników lekarz uwzględnia również informacje otrzymane od konsultanta krajowego ds. krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

 

Dodatkowe informacje dotyczące zagrożenia epidemiologicznego w Europie można uzyskać na stronie: http://www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx