Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Dla stażystów

Dla stażystów

1. Terminy szkoleń dla lekarzy stażystów z zakresu transfuzjologii klinicznej w 2019 roku:

 • 25 lutego-01 marca,
 • 18-22 marca,
 • 08-12 kwietnia,
 • 13-17 maja,
 • 10-14 czerwca,
 • 21-25 października,
 • 04-08 listopada,
 • 09-13 grudnia,

w roku 2020:

 • 24-28 lutego,
 • 16-20 marca
 • 23-27 marca,
 • 20-24 kwietnia,
 • 18-22 maja,
 • 01-05 czerwca,
 • 08-09 października,
 • 19-23 października,
 • 16-20 listopada,
 • 30 listopada- 04 grudnia. 

2. Zasady odbywania stażu lekarza w ramach stażu cząstkowego w dziedzinie chorób wewnętrznych-szkolenie z zakresu transfuzjologii klinicznej.

 • Zgłoszenia na szkolenie dokonuje wyłącznie koordynator stażu.
 • Szkolenie trwa od poniedziałku do piątku.
 • Zajęcia rozpoczynają się codziennie o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej RCKiK w Gdańsku ul. Józefa Hoene Wrońskiego 4.
 • Na ćwiczeniach obowiązuje odzież ochronna (fartuch, obuwie).
 • Zaliczenie odbywa się na podstawie potwierdzonej podpisem na liście obecności na wszystkich zajęciach (wykłady i ćwiczenia) oraz pozytywnego wyniku pisemnego testu w ostatnim dniu szkolenia.
 • Wpis w karcie stażu podyplomowego (książeczce stażowej) dokonywany jest po uzyskaniu zaliczenia  w  ostatnim dniu szkolenia (dane w karcie stażu podyplomowego muszą być uzupełnione, podpisane książeczki do odebrania w sekretariacie RCKiK).
 • Osoby, które w dniu zaliczenia nie mają ze sobą książeczki stażowej mogą zgłosić się po wpis w ostatnim dniu następnego szkolenia. 
 • Osobą odpowiedzialną merytorycznie za szkolenie jest lek. Anna Jaźwińska-Curyłło.

 

Zalecana literatura:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami Dz.U. 2017 poz.2051