Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Dla stażystów

Dla stażystów

1. Terminy szkoleń dla lekarzy stażystów z zakresu transfuzjologii klinicznej w 2017 roku:

 • 20-24 lutego,
 • 13-17 marca,
 • 3-7 kwietnia,
 • 8-12 maja,
 • 5-9 czerwca,
 • 25-29 września ODWOŁANE,
 • 23-27 października ZMIANA TERMINU NA 16-20 PAŹDZIERNIKA,
 • 13-17 listopada LISTA ZAMKNIĘTA
 • 4-8 grudnia LISTA ZAMKNIĘTA

2. Zasady odbywania stażu lekarza w ramach stażu cząstkowego w dziedzinie chorób wewnętrznych-szkolenie z zakresu transfuzjologii klinicznej.

 • Zgłoszenia na szkolenie dokonuje wyłącznie koordynator stażu.
 • Szkolenie trwa od poniedziałku do piątku.
 • Zajęcia rozpoczynają się codziennie o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej RCKiK w Gdańsku ul. Józefa Hoene Wrońskiego 4.
 • Na ćwiczeniach obowiązuje odzież ochronna (fartuch, obuwie).
 • Zaliczenie odbywa się na podstawie potwierdzonej podpisem na liście obecności na wszystkich zajęciach (wykłady i ćwiczenia) oraz pozytywnego wyniku pisemnego testu w ostatnim dniu szkolenia.
 • Wpis w karcie stażu podyplomowego (książeczce stażowej) dokonywany jest po uzyskaniu zaliczenia  w  ostatnim dniu szkolenia (dane w karcie stażu podyplomowego muszą być uzupełnione, podpisane książeczki do odebrania w sekretariacie RCKiK).
 • Osoby, które w dniu zaliczenia nie mają ze sobą książeczki stażowej mogą zgłosić się po wpis w ostatnim dniu następnego szkolenia. 
 • Osobą odpowiedzialną merytorycznie za szkolenie jest lek. Anna Jaźwińska-Curyłło.

 

Zalecana literatura:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami Dz.U. 2013 poz.5