Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Dla pielęgniarek

Dla pielęgniarek

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku prowadzi szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników – Dz. U. rok 2017 pozycja 1026.

Termin  szkolenia w zakresie podstawowym :

 • 07-08.01/2020 r. 
 • 20-21.01.2020 r.
 • 30-31.01.2020 r.

Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie RCKiK w sali konferencyjnej od godziny 9.00.

 

Koszt szkolenia podstawowego -  100 złotych od uczestnika.

 

Terminy szkoleń w zakresie uzupełniającym: 

 • 09.09.2019 r. godzina 9.00 Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ Malbork
 • 12.09.2019 r. godzina 9.00 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk (budynek nr 9 sala konferencyjna)
 • 23.09.2019 r. godzina 9.00 Szpital Specjalistyczny w Prabutach
 • 07.10.2019 r. godzina 9.00 COPERNICUS Podmiot Leczniczy. Szpital św. Wojciecha Aleja Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk - Zaspa
 • 25.10.2019 r. godzina 9.00 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk (budynek nr 9 sala konferencyjna)
 • 06.11.2019 r. godzina 9.00 COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul.Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
 • 18.11.2019 r. godzina 9.00 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk (budynek nr 9 sala konferencyjna)
 • 09.12.2019 r. godzina 9.00 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk (budynek nr 9 sala konferencyjna)
 • 17.12.2019 r. godzina 9.00 siedziba RCKiK Gdańsk sala konferencyjna

Koszt szkolenia uzupełniającego - 75 PLN od uczestnika. 

 

Kontakt

m.borysiewicz@krew.gda.pl lub kontakt telefoniczny mgr Małgorzatą Borysiewicz 58 520 40 20 wew. 86

 

Opłatę za udział w szkoleniu należy wnieść w kasie RCKiK Gdańsk lub u osoby prowadzącej w dniu rozpoczęcia szkolenia.