Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Dla lekarzy stażystów

Dla lekarzy stażystów

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną związaną z infekcjami SARS-CoV-2 wszystkie szkolenia dla lekarzy stażystów są wstrzymane do odwołania.

1. Terminy szkoleń dla lekarzy stażystów z zakresu transfuzjologii klinicznej:

ROK 2020:

 • 16-20 marca ZAJĘCIA ODWOŁANE
 • 23-27 marca ZAJĘCIA ODWOŁANE
 • 20-24 kwietnia ZAJĘCIA ODWOANE
 • 18-22 maja ZAJECIA ODWOŁANE
 • 01-05 czerwca,
 • 05-09 października,
 • 19-23 października,
 • 16-20 listopada,
 • 30 listopada- 04 grudnia. 

2. Zasady odbywania stażu lekarza w ramach stażu cząstkowego w dziedzinie chorób wewnętrznych-szkolenie z zakresu transfuzjologii klinicznej.

 • Zgłoszeń na szkolenie oraz zmian terminu szkolenia dla poszczególnych dokonuje wyłącznie koordynator stażu.
 • Szkolenie trwa od poniedziałku do piątku.
 • Zajęcia rozpoczynają się codziennie o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej RCKiK w Gdańsku ul. Józefa Hoene Wrońskiego 4.
 • Na ćwiczeniach obowiązuje odzież ochronna (fartuch, obuwie).
 • Zaliczenie odbywa się na podstawie potwierdzonej podpisem na liście obecności na wszystkich zajęciach (wykłady i ćwiczenia) oraz pozytywnego wyniku pisemnego testu w ostatnim dniu szkolenia.
 • Wpis w karcie stażu podyplomowego (książeczce stażowej) dokonywany jest po uzyskaniu zaliczenia  w  ostatnim dniu szkolenia (dane w karcie stażu podyplomowego muszą być uzupełnione, podpisane książeczki do odebrania w sekretariacie RCKiK).
 • Osoby, które w dniu zaliczenia nie mają ze sobą książeczki stażowej mogą zgłosić się po wpis w ostatnim dniu następnego szkolenia. 
 • Osobą odpowiedzialną merytorycznie za szkolenie jest lek. Anna Jaźwińska-Curyłło.

 

Test zaliczeniowy:

Test składa się z dwóch części:

 1. Test ogólnej wiedzy z zakresu krwiolecznictwa  - do zaliczenia tej części wymagane jest 70% poprawnych odpowiedzi
 2. Test z zakresu immunohemalotogii ze szczególnym uwzględnieniem doboru składników krwi do przetoczenia u pacjenta zimmunizowanego - dobranie nawet jednego KKCz niezgodnego spowoduje konieczność dodatkowego zaliczenia ustnego. 

 

 

Zalecana literatura:

1.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami Dz.U. 2017 poz.2051

 

1.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne Dz.U.2019 poz.1441