Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Dla lekarzy

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku uprzejmie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami ( Dz.U. 2013 poz. 5) organizuje następujące szkolenia:

 1. Szkolenie podstawowe dla lekarzy odpowiedzialnych za gospodarkę krwią w podmiotach leczniczych (szkolenie zgodne  § 5. ust. 3 pkt 1 w/w Rozporządzenia)

Terminów brak.