Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Dla lekarzy

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku uprzejmie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami ( Dz.U. 2017 poz. 2051) organizuje następujące szkolenia:

 

Szkolenie dla lekarzy odpowiedzialnych za gospodarkę krwią w podmiotach leczniczych (szkolenie zgodne  § 5. ust. 3 pkt 2 w/w Rozporządzenia)

 

Termin nie ustalono