Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Dla lekarzy

Dla lekarzy

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku uprzejmie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami ( Dz.U. 2013 poz. 5) organizuje następujące szkolenia:

 

1. Szkolenie podstawowe dla lekarzy odpowiedzialnych za gospodarkę krwią w podmiotach leczniczych (szkolenie zgodne  § 5. ust. 3 pkt 1 w/w Rozporządzenia)

 • Termin 4-5.10.2017 r. Koszt szkolenia 110 PLN,
 • Zajęcia będą odbywały się w godzinach 9:00- 14:30 w sali konferencyjnej RCKiK w Gdańsku, ul. Hoene Wrońskiego 4,
 • W ramach szkolenia przewidziane jest 10 godzin wykładów i ćwiczeń, za które zostanie przyznane 10 punktów edukacyjnych.

 

Plan przeszkolenia dla lekarzy odpowiedzialnych za gospodarkę krwią

Zgodnie z § 5. ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia  w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami.

 

Dzień I

 • 9:00 – 11:00 – wykład -  „Podstawy serologii” - PSBK
 • 11:00- 11:10 – przerwa
 • 11:10-13:10 – ćwiczenia – „Zasady wykonywania badań serologicznych, interpretacja wyników badań,   identyfikacja przeciwciał” - PSBK
 • 13:10-13:20 – przerwa
 • 13:20- 14:30–  wykład – „Zasady pisania procedur”
 • 3 godziny 10 min wykładów , 2 godziny ćwiczeń

 

Dzień II

 • 9:00 – 11:00 – wykład – „Składniki krwi wytwarzane w RCKiK w Gdańsku”                                                  
 • 11:00-11:10 – przerwa
 • 11:10-12:40- ćwiczenia: „Pobieranie krwi i jej składników, wytwarzanie składników z krwi pełnej, zasady wydawania składników krwi do szpitali”
 • 12:50-14:30- wykład: „Zasady przeprowadzania walidacji i przyjmowania reklamacji”

 

Łącznie: 10 godzin i 20 min

 • Wykłady – 6 godzin 50 minut
 • Ćwiczenia – 3 godziny i 30 minut