Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Dla diagnostów

Dla diagnostów

Terminy:

Brak

 

Koszt kursu 

Zgłoszenie na kurs należy przesyłać na adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku,  Pracownia Serologiczna Badań Konsultacyjnych, ul. Józefa Hoene Wrońskiego 4, 80-210 Gdańsk. Zaświadczenie o odbytym szokleniu w pracowni serologii oraz potwierdzenie wniesienia opłaty tytułem: szkolenie serologiczne.