Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Dla diagnostów

Dla diagnostów

Kurs doskonalący przed uzyskaniem uprawnień do samodzielnego wykonywania badań z zakresu 
immunologii transfuzjologicznej.

  • Termin 12-22.11.2019 r.
  • Zajęcia odbywać się będą w sali konferencyjnej RCKiK Gdańsk przy ulicy Józefa Hoene Wrońskiego 4.

Zgłoszenie na kurs należy przesyłać na adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku,  Pracownia Serologiczna Badań Konsultacyjnych, ul. Józefa Hoene Wrońskiego 4, 80-210 Gdańsk. Zaświadczenie o odbytym szokleniu w pracowni serologii oraz potwierdzenie wniesienia opłaty tytułem: szkolenie serologiczne.