Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Akty prawne

Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 grudnia 2012 r.  w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami