Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Sztuczne łzy

Sztuczne łzy

Wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów z zespołem suchego oka, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku od dnia 20 października 2014 rozszerzyło swą działalność o produkcję sztucznych łez z autologicznej surowicy pacjenta.

 

 

 

 

 

 

 

 

    Procedura produkcji proponowanego preparatu rozpoczyna się od pobrania 150 ml krwi pełnej (w przyszłości objętości 300 ml oraz 450 ml), z której, w zależności od indywidualnych predyspozycji pacjenta, jesteśmy w stanie wytworzyć              od 400 do 700 jednorazowych dawek sztucznych łez.

 

Informacje ogólne
 • Preparat ten stanowi autologiczna surowica pacjenta uzyskana w wyniku preparatyki 150ml, 300ml lub 450ml krwi pełnej pobranej na skrzep (wykrzepianej oraz wirowanej w odpowiednich warunkach).
 • Surowica pozbawiona jest elementów morfotycznych krwi, fibrynogenu i czynników krzepnięcia. Składa się z 91% wody, 7% białek (albuminy, globuliny) oraz w ok. 2% z elektrolitów i hormonów. Zawiera również rozpuszczalne produkty przemiany fibrynogenu w fibrynę oraz składniki uwalniane z płytek krwi.
 • Preparat jałowy, bezpieczny, ponieważ pochodzi z surowicy pacjenta, dla którego jest przeznaczony. Nie zawiera żadnych środków konserwujących. Ułatwia regenerację uszkodzonego nabłonka.
 • Preparat zalecany jest gdy:
  • stwierdzono Zespół suchego oka (stan wynikający z nieprawidłowości filmu łzowego -niedostateczne wydzielanie, nieprawidłowy skład, nadmierne parowanie).
  • odczuwa się ból, pieczenie, świąd gałki ocznej
  • występuje nadwrażliwości na światło, zmianie ostrości widzenia
  • pojawiaja się częste infekcje gałki ocznej, uczucie piasku pod powiekami, gromadzącą się wydzielinę w kącikach oka
  • ma miejsce uszkodzenie lub zanik gruczołu łzowego
 • W celu poddania się terapii sztucznymi łzami, konieczne jest uzyskanie skierowania od lekarza prowadzącego oraz posiadanie aktualnego wyniku morfologii (do 7 dni przed zabiegiem)
 
Zalety stosowania:
 •  zapewniają właściwy poziom nawilżenia powierzchni oka
 • przyspieszją regenerację uszkodzonego nabłonka
 • nie zawiera środków konserwujących

 

Szczegółowe informacje:

     Małgorzata Gierszewska

     Aleksandra Dudek

     tel. 792 683 988

     e-mail: info@sztucznelzy.gda.pl