Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Druki do pobrania

Druki do pobrania

UWAGA! Z dniem 28 czerwca 2013 r. wprowadzono nowe załączniki dotyczące zwrotu/reklamacji. Obecnie funkcjonują dwa osobne druki jeden w przypadku zwrotu, a drugi w przypadku reklamacji. Wzory do pobrania poniżej.

 

PRACOWNIA SEROLOGICZNA BADAŃ  KONSULTACYJNYCH 

wykonuje badania dla pacjentów szpitalnych i poza szpitalnych

 1. Badania konsultacyjne z zakresu serologii grup krwi we wszystkich przypadkach, w których terenowe pracownie serologiczne (szpitalne i poza szpitalne ) natrafiają na trudności.
 2. Udzielanie konsultacji serologicznych związanych z leczeniem krwią.
 3. Serologiczna analiza powikłań poprzetoczeniowych.
 4. Badania biorców i dawców allogenicznego szpiku.
 5. Diagnostyka konfliktu serologicznego matka-dziecko
 6. Dobór krwi – próby serologicznej zgodności biorcy i dawcy  przed przetoczeniem krwi.
 7. Kwalifikacja do podania immunoglobuliny anty D
 8. Szkolenie i weryfikacja personelu wykonującego badania z zakresu immunologii transfuzjologicznej krwinek czerwonych w pracowniach podległych nadzorowi RCKiK.
 9. Okresowa kontrola jakości badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej z terenu podległego RCKiK . 

 

Kontakt: tel/fax  058 345 34 89.  058 520 40 20 wew. 49 lub 63

 

Pobieranie próbek krwi od osób zgłaszających się do RCKiK indywidualnie:

 • Poniedziałki, Środy w godz. 8-14
 • Wtorki, Czwartki w godz. 8-16
 • Piątki w godz. 8-10