Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Osocze ozdrowieńców COVID-19

Zasady pobierania osocza od ozdrowieńców COVID-19 / SARS-CoV-2

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku uczestniczy w ogólnopolskim programie pobierania osocza od ozdrowieńców, którzy w ostatnim czasie przebyli COVID-19 oraz od osób, które przebyły bezobjawowe zakażenie SARS-CoV-2 (Koronawirus).

 

Kto to jest ozdrowieniec ?

1.Osoba u której wykryto materiał genetyczny wirusa SARS-CoV-2 ( może przebyć zakażenie bezobjawowo lub objawowo o różnym stopniu nasilenia objawów COVID-19) a obecnie nie wykrywa się obecności wirusa (badanie wymazu z nosogardzieli RT-PCR)

lub

2. Osoba, która nie miała stwierdzonego zakażenia, a obecnie w jej krwi wykrywa się przeciwciała przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

 

UWAGA - fakt przebycia ciężkiej infekcji dróg oddechowych, bez potwierdzenia patogenu, który spowodował infekcję nie pozwala nam traktować takiej osoby jako ozdrowieńca COVID-19 / SARS-CoV-2.

RCKiK nie zleca wykonywania badań przeciwciał oraz wymazów. Badania są wykonywane na zlecenie lekarzy, którzy sprawują opiekę nad pacjentem w czasie infekcji.

 

Kto może być dawcą osocza ?

Wszystkie osoby, które spełniają kryteria kwalifikacji określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrwoia z dnia 11 września 2017r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz.U.2017 poz. 1741) Link do rozporządzenia

 

1.      Przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, lub osoby, które przeszły bezobjawowe  zakażenie wirusem SARS-CoV-2,

2.      Sa obecnie uznane za zdrowe, czyli:

         -od wykonania ostatniego badania na obecność materiału genetycznego wirusa (badanie wymazu z nosogardzieli metodą RT-PCR), które było ujemne minęło 14 dni,

         -lub przebyły potwierdzone zakażenie SARS-CoV-2 i minęło co najmniej 28 dni od zakończenia objawów lub zakończenia izolacji (bez wykonywania badań kontrolnych metodą PCR),

         -lub miały stwierdzone przeciwciała anty-SARS-CoV-2 i nigdy nie miały objawów COVID-19, u których minął okres co najmniej 14 dni od dodatniego wyniku na obecność przeciwciał (bez wykonywania badań kontrolnych metodą PCR).

3.      Są w wieku 18-60 lat,

4.      Nie otrzymały w przeszłości transfuzji krwi lub jej składników.

 

Dodatkowo Dawca musi wyrazić pisemną zgodę na zastosowanie osocza w badaniach klinicznych oraz na frakcjonowanie.

 

Jak pobieramy osocze ?

Najkorzystniejsze jest trzykrotnie pobranie po 600 ml osocza - zabieg wykonuje się metodą plazmaferezy i przeprowadzamy go w tygodniowych odstępach. 

Jeśli z jakiegoś powodu nie można pobrać osoczą w taki sposób możemy pobrać 450 ml krwi pełnej, z której otrzymamy ok 220-230 ml osocza.

 

Zabiegi wykonujemy w RCKiK w Gdańsku od poniedziałku do piątku oraz w Oddziale Terenowym w Kościerzynie (rejestracja do oddania w godzinach 7:15-12:30).

 

Kontakt:

Poniżej podajemy dane kontaktowe dedykowane dla osób, które wyzdrowiały po przechorowaniu COVID-19 i zostały uznane za zdrowe .

Adres mail:

ozdrowieniec@krew.gda.pl

 

TELEFON:

1. Zastępca Dyrektora ds. medycznych-Anna Jaźwińska Curyłło – tel.: 58 520-40-40,

2. Dział Dawców i Pobierania- tel. : 58 520-40-10


Tutaj przydane linki na temat jak się przygotować do oddania oraz jak wygląda pobranie osocza.

Kto może być dawcą krwi

Droga dawcy krwi