Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Immunoglobulina anty-RhD

Immunoglobulina anty-RhD

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 września 2017r. (Dz.U. 2017 poz. 1766) zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, podanie immunoglobuliny anty-RhD pacjentce RhD ujemnej od dnia 1 stycznia 2018 roku jest świadczeniem gwarantowanym.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001766/O/D20171766.pdf

Od 1 stycznia 2018r. RCKiK wydaje immunoglobulinę anty-RhD dla pacjentek po porodzie, po poronieniu oraz dla pacjentek grupy RhD(-), które miały wykonywane w czasie ciąży zabiegi inwazyjne. Jednocześnie pragniemy poinformować, że RCKiK NIE WYDAJE immunoglobuliny anty-RhD na profilaktykę śródciążową w 28-30 tygodniu.

Preparat jest wydawany do podmiotów leczniczych na podstawie zapotrzebowania zgodnego ze wzorem (do pobrania poniżej).

Obecne zapasy immunoglobuliny anty-RhD pozwolą nam na wydawanie preparatu na dotychczasowych zasadach:

  • dawka 50 mcg -preparat w tej dawce nie jest już dostępny w RCKiK, od dnia 14 marca 2018r. dla pacjentek wymagających podania preparatu w tej dawce wydajemy dawkę 150 mcg
  • dawka 150 mcg do ok. połowy kwietnia 2018r.,
  • dawka 300 mcg  - preparat w tej dawce nie jest już dostępny w RCKiK, od dnia 28 lutego 2018r. dla pacjentek wymagających podania preparatu w tej dawce wydajemy 2 x 150 mcg

Daty są szacunkowe i mogą ulec zmianie. Immunoglobulina anty-RhD będzie wydawana jedynie do wyczerpania powyższych zapasów.  Następnie podmioty lecznicze stosujące immunoglobulinę anty-RhD muszą się zaopatrzyć w preparat we własnym zakresie.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.(Dz.U. 2017 poz. 2404)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002404/O/D20172404.pdf

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. (Dz.U. 2017 poz. 1565)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001565/O/D20171565.pdf