Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Immunoglobulina anty-RhD

Immunoglobulina anty-RhD

W dniu 5 kwietnia 2018r. zostały wydane ostatnie dawki preparatu immunoglobuliny anty-RhD. Preparat nie jest już dostępny w RCKiK. Oddziały ginekologiczno-położnicze powinny się zaopatrywać w preparat poprzez apteki szpitalne.

 

Poniżej akty prawne regulujące podawnie immunoglobuliny anty-RhD w profilaktyce konfliktu serologicznego:

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 września 2017r. (Dz.U. 2017 poz. 1766) zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001766/O/D20171766.pdf

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.(Dz.U. 2017 poz. 2404)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002404/O/D20172404.pdf

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. (Dz.U. 2017 poz. 1565)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001565/O/D20171565.pdf