close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
Strona główna Historia Pytania Produkty i usługi Przepisy prawne Przetargi ogłoszone Kontakt
Przewodnik krwiodawcy
Gdzie można oddać krew
Komu pomagasz
Krew i jej składniki
Hemofilia
Podmioty lecznicze
Szkolenia
Przydatne linki
Klienci zewnętrzni
Sztuczne łzy
  

  
  


Organizowanie ekip wyjazdowych

Zapraszamy do współpracy w zakresie promowania idei honorowego krwiodawstwa
 i organizacji akcji pobierania krwi 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiodawstwa w Gdańsku organizując akcje krwiodawstwa
 współpracuje z organami samorządowymi, Polskim Czerwonym Krzyżem, Klubami Honorowych Dawców Krwi,
 uczelniami, szkołami, zakładami pracy, organizacjami społecznymi, służbami mundurowymi.
Organizacją wyjazdowych akcji krwiodawstwa RCKiK w Gdańsku zajmuje się Sekcja Promocji
z siedzibą w Gdańsku, ul. Hoene Wrońskiego 4, tel. 514 – 059 – 869, mail: promocja@kew.gda.pl

Zasady ogólne:

1.Akcje wyjazdowe  realizowane są od poniedziałku do soboty w godzinach 8-14.
Mogą zostać zorganizowane przy wykorzystaniu 2 dostępnych, mobilnych punktów poboru krwi
oraz w pomieszczeniach udostępnionych przez organizatora (po spełnieniu wymaganych warunków)

2.Podczas akcji krwiodawstwa pobierana jest wyłącznie krew pełna, po wcześniejszym ustaleniu
możliwe jest przeprowadzenie rejestracji Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku Kostnego.

3.Istnieje również możliwość zainicjowania oddawania krwi przez zorganizowaną grupę
w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku lub podległych Oddziałach Terenowych.


Aktualne adresy oraz godziny przyjmowania Dawców, podajemy na stronie internetowej RCKiK Gdańsk
www.krew.gda.pl. Prosimy o każdorazowe telefoniczne powiadomienie o terminie takiego przedsięwzięcia
 Rejestracja tel.58 520-40-10 lub Sekcja Promocji  514-059-869.

Przyjmowanie zgłoszeń akcji krwiodawstwa

1.Organizatorem akcji krwiodawstwa może być osoba pełnoletnia, która reprezentuje minimum 30 osób,
 które zadeklarowały chęć oddania krwi.
2.Termin akcji należy zarezerwować z minimum miesięcznym wyprzedzeniem.
3.Termin planowanej akcji wyjazdowej zostanie rozpatrzony i wpisany do harmonogramu akcji wyjazdowych.
 Pracownik RCKiK kontaktuje się z organizatorem tydzień przed terminem organizowanej akcji w celu potwierdzenia terminu,godziny i miejsca oraz przesyła na adres e-mailem „Potwierdzenie  akcji wyjazdowej "
4.Organizator może odwołać akcję krwiodawstwa na każdym etapie realizacji. Fakt ten niezwłocznie zgłasza do Sekcji Promocji.

Realizacja akcji krwiodawstwa

1.Zespół RCKiK przybywa na miejsce akcji ok.15 minut przed ustaloną godziną rozpoczęcia rejestracji
krwiodawców w celu przygotowania stanowisk pracy.
2.Po zakończeniu akcji zespół RCKiK zabiera ze sobą wszelkie odpady medyczne i komunalne
z miejsca akcji oraz porządkuje miejsce akcji przy współpracy z organizatorem.
3.W przypadku posiadania wiedzy o podwyższonej frekwencji dawców na akcji, możliwe jest zmiana godzin
 rejestracji po wcześniejszej konsultacji tego faktu z pracownikiem Sekcji Promocji.

Wyjazdowe akcje poboru krwi przeprowadzane są z wykorzystaniem ambulansu przystosowanego
 do poboru krwi:

•  SOLARIS (4 fotele do pobierania krwi) pojazd 3 osiowy, waga-18,2 tony, długość-13 m, szerokość-2,55 m, wysokość-3,86 m.
lub
•  MERCEDES (4 fotele do pobierania krwi), długość -12,18 m, szerokość 2,55 m, wysokość-3,71 m.

Organizując akcję poboru krwi przy użyciu ambulansu należy:

1.Zabezpieczyć miejsce postoju z dogodnym dojazdem dla ambulansu
2.Uzyskać pozwolenie na postój pojazdu (jeśli jest wymagane)
3.Zapewnić dostep do prądu 230V (zimą) 380 V (latem)
4.Zapewnić dostęp do umywalek i toalet dla personelu

Akcje poboru krwi z wykorzystaniem udostępnionych pomieszczeń (stacjonarne) – organizujemy w przypadku braku dogodnych warunków postoju ambulansu lub zgłoszenia się dużej liczby chętnych (powyżej 70 osób)

Do przeprowadzenia takiej akcji potrzebujemy:


• Duże pomieszczenie ok. 70m2, lub 2-3 mniejsze pomieszczenia, lecz przynajmniej jedno wielkości 20-25m2,z dobrym oświetleniem (wymagane pomieszczenia z oknami) i wentylacją.
• Pomieszczenia powinny być uprzątnięte przed przyjazdem ekipy z RCKiK,
• Przynajmniej 8 dużych stołów i 15 krzeseł. Akcje powyżej 100 dawców wymagają przynajmniej 12 dużych stołów i 25 krzeseł,
• Temperatura w pomieszczeniach nie może być niższa, niż 20C,
• Dostęp do minimum 4 gniazdek elektrycznych,
• Miejsce parkingowe dla samochodu transportowego RCKiK

 Akcja promocyjna

Organizator może otrzymać materiały promocyjne w postaci plakatów, broszur, ulotek - do odbioru w RCKiK w Oddziałach Terenowych lub podczas akcji krwiodawstwa.

Powodzenie akcji krwiodawstwa zależy w dużym stopniu od jej rozpropagowania i aktywnego zaangażowania Organizatora- jest on zobowiązany do rozpowszechniania otrzymanych materiałów promocyjnych.

Postanowienia dotyczące rejestrowania akcji poboru krwi (filmowanie, zdjęcia itp.)

W przypadku chęci udokumentowania akcji poboru krwi organizator zobowiązany jest posiadać zgodę osób fotografowanych, nagrywanych (dawców jak i personelu).
Chęć wykonywania nagrań bądź zdjęć należy zgłosić wcześniej kierownikowi ekipy.

 Udostępnianie informacji o akcjach wyjazdowych
 Informacje dotyczące najbliższych i potwierdzonych akcji krwiodawstwa zamieszczone są na stronie 
internetowej www.krew.gda.pl w zakładce Gdzie można oddać krew/ ekipy wyjazdowe.

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
 

 

 
 
Online: 5 odwiedzin: 1726269
| Strona główna | Aktualności | Galeria | BIP
© 2009 - 2017 RCKiK Gdańsk design & hosting Trol Intermedia